Willy Dillen

Bemiddeling in geschillen in land- en tuinbouw en life sciences

bemiddeling

Waarom bemiddeling?

Elke bedrijf wordt vroeg of laat geconfronteerd met een geschil. De partijen worden dan al snel meegezogen in een schijnbaar onomkeerbare strijd, die niet zelden in een rechtbank eindigt. Na een uitspraak komt vaak de ontnuchtering: er zijn flink wat kosten gemaakt, het heeft lang geduurd, en men ‘had het misschien toch beter anders aangepakt’. Maar hoe?

 

Een bemiddelaar analyseert een conflict en helpt de partijen om inzicht te verwerven in elkaars belangen om van daaruit samen een oplossing te vinden. Een oplossing die duurzaam is, en voorkomt dat het conflict terug opflakkert. Bemiddeling is bij uitstek geschikt voor partijen met een langdurige zakelijke relatie, zoals licentienemers-licentiegevers, leveranciers-afnemers, eigenaars-pachters, vennoten.

 

Bemiddeling bespaart een onderneming geld, tijd en (negatieve) energie. Het is een investering, geen kost.

Hoe werkt het?

Bemiddelingsgesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

De bemiddelaar is 100 % neutraal.

Bemiddeling is vrijwillig. Elke partij kan er op elk moment uitstappen.

De bemiddelaar begeleidt de partijen om tot een open dialoog te komen. Raakpunten, maar ook verschillen komen op tafel. Bemiddeling is niet ‘soft’!

De bemiddelaar is geen expert. Waar nodig wordt een expert geraadpleegd.

De bemiddelaar brengt zelf geen oplossingen aan. Dat doen de partijen. Bemiddeling is hard werken, voor de bemiddelaar en voor de partijen!

Het resultaat van een bemiddeling kan aan een rechtbank worden voorgelegd ter bekrachtiging, waarna het de rechtsgeldigheid van een vonnis heeft.

  • Bemiddelingsgesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
  • De bemiddelaar is 100 % neutraal.
  • Bemiddeling is vrijwillig. Elke partij kan er op elk moment uitstappen.
  • De bemiddelaar begeleidt de partijen om tot een open dialoog te komen. Raakpunten, maar ook verschillen komen op tafel. Bemiddeling is niet ‘soft’!
  • De bemiddelaar is geen expert. Waar nodig wordt een expert geraadpleegd.
  • De bemiddelaar brengt zelf geen oplossingen aan. Dat doen de partijen. Bemiddeling is hard werken, voor de bemiddelaar en voor de partijen!
  • Het resultaat van een bemiddeling kan aan een rechtbank worden voorgelegd ter bekrachtiging, waarna het de rechtsgeldigheid van een vonnis heeft

Wat kost het?

De duur en de complexiteit van bemiddelingen kan sterk verschillen. Soms volstaan enkele sessies van een uur. In andere gevallen is een traject over een langere periode aangewezen. Wij waken erover dat de bemiddeling zo efficiënt mogelijk verloopt.

 

Voorafgaand worden duidelijke afspraken gemaakt over het kostenplaatje, de aanpak en de timing. Wij maken graag vrijblijvend een offerte op maat. Een oriënterend eerste gesprek is steeds gratis.

Onze kracht

Bemiddeling in landbouw en biotechnologie

Het helpt als de bemiddelaar uw taal spreekt. En onze taal is die van mensen die weten wat het betekent om te ondernemen in de wereld van de levende materie. Werken met de natuur vereist een specifieke aanpak en creëert specifieke onzekerheden.

De zakelijke afspraken en mogelijke conflicten in deze sector zijn daarom dikwijls erg verschillend van die in andere sectoren. En dat geldt ook voor de aanpak van een bemiddeling.

Willy Dillen

profielfoto Willy Dillen

Willy is landbouwkundige en biotechnoloog. Na ervaring te hebben opgedaan als ontwikkelingssamenwerker werkte hij voor een Nederlands tuinbouwzaadbedrijf. Hij vertoefde een aantal jaren in de academische wereld, en ging vervolgens meebouwen aan een opstartend biotechnologiebedrijf. Daarna werd hij algemeen directeur van een veredelingsbedrijf. Sinds 2010 is hij zelfstandig adviseur voor de ontwikkeling van nieuwe fruitrassen. Hij is vertrouwd met de wereld van de teler, maar ook met onderzoek, intellectueel eigendom (octrooien, kwekersrechten, merkrechten), licentie-overeenkomsten, management en commercialisatie. Hij is een ervaren onderhandelaar.

Willy is door de Federale Bemiddelingscommissie van België erkend als Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken. https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Contact

Wat kan ik voor u doen?

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Acutifolius BV
Johannes Hartmannlaan 19,
9040 Gent

Ondernemingsnummer :
BE 0831.163.306